Anasayfa

Ebu Ümame el-Bahili Radiyallâhu Anh şöyle rivayet etmiştir: 

Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellemin şöyle buyurduğunu işittim: 

Ben uyuyorken, iki adam gelip iki koltuğumdan tutarak çıkması zor bir dağa götürdüler ve: 
“Buraya çık” dediler.
Ben de: 
“Çıkamam” deyince: 
“Biz onu sana kolaylaştırırız” dediler.
Bunun üzerine dağa çıkmaya başladım. Ortasına gelince âniden kuvvetli sesler duyuldu.
Ben, “Bu sesler nedir?” deyince: 
“Cehennem halkının feryadı” dediler.
Tekrar gitmeye başladık. Bir de gördük ki avurtları yarılmış, bu yarıklardan kanlar akan, ayakları bağlanmış bir topluluk!
Ben, “Bunlar kim?” dedim.
“Oruçlarını vaktinden önce yiyenler (oruç tutmayanlar)” dediler.