Anasayfa

Şu mübarek ay içinde oruçla yüzleri ilâhîleşmiş Müslümanları gördükçe, dinimizin yüceliğine bir kere daha inanıyorum. İbadet şekillerinin belki de en mükemmeli oruç tutmak. Oruç ne değil ki?

Oruç sağlık, oruç nefis arıtmak, oruç bizi varlığın mânasına yaklaştıran en saf riyazet, ruhu iyiliğe ve selâmete davet eden murakabe, oruç yoksula, fakire doğru yaklaşma, oruç en hâlis tevazu, oruç hatta millî ekonomiye yardım, oruç hatta millî bir tasarruf.

Yârabbi, Müslüman kulların sana daha yaklaşmak, gösterdiğin iyilik, esenlik ve kulluk yolunda yorulmadan yürüyebilmek için; nefislerini tam bir ay kaba dünya nimetlerinden mahrum etmeyi bilirler. En yoksul insanla aynı sofraya oturur, sadece ölmemek için bir dilim ekmek ve İki tek zeytinle dahi kifaf-ı nefs ederek senin kulun olduklarına hamd ü sena ederler. Bol gıdalarla yılın on bir ayında bozdukları ve yordukları vücutlarından. ruhlarına doğru sızmaya başlamış zehirden, günah temayüllerinden ve küfranlardan, Hızır gibi yetiştirdiğin mübarek Ramazanın ilâhî banyosunda arınırlar ve bu banyodan ruhları kadar bedenleri de sağlık ve esenlikle çıkar.

Müslüman kulların oruca girdikleri andan itibaren her geçen günde hayatın ve ölümün mânâsını da daha iyi anlarlar. Bu düşünen ve konuşan mahluk, bu senin en güzel ve büyük eserin insan, oruçla erimeye başlayan maddesine baktıkça ve fakat yine oruçla yücelmeye başlayan ruhunu gördükçe, şöyle düşünür: "Madde eridikçe ruh gelişiyor. Ölümden sonra Allah`ın bize vad ettiği hayat, yaşarken erişilmesi mümkün olmayan mükemmellikte bir saadet ve ebediyettir. O halde ruhumuzu bu ilâhî saadete ve ebedî hayata lâyık kılmak için maddeyi hor görmesini bilelim." işte insanları birbirini sevmeye, iyiliğe, aşka ve tevazuya ve imana götüren kılavuz hikmet budur.

Sana kaba saadetler ve zevkler veren dünya nimetleri tenle birlikte bir gün yok olur. Yok olmasa da, onlar senin için artık hiçbir manâ ifade etmezler. Fakat seni Allah`ın huzuruna ulaştıracak, seni visale kavuşturacak olan ruh, günahı ve sevabıyla, hafifliği veya ağırlığıyla daima mevcut olacaktır. Ve sen onunla bu kâinat içinde payidar olacaksın. Veyl ağırlıklarından ve günahlarından ötürü ışıklı katlara ulaşamayıp karanlıklar içinde bocalamaya mahkûm ruhlara.