“Bizim orucumuzla Ehl-i Kitabın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir.”